ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย new
ติดตามข่าวสาร คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) new
*** สตน.ทบ. ขอเชิญชวนกำลังพลและประชาชนร่วมกันลดใช้พลังงาน ***
9 ต.ค. 57 สตน.ทบ. จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
8 ต.ค. 57 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการประชุมแถลงผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ก.ย. 57

7 ต.ค. 57 สตน.ทบ. จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำเดือน ต.ค. 57
7 ต.ค. 57 สตน.ทบ. ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ประจำเดือน ต.ค. 57

3 ต.ค. 57 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กำลังพล
1 ต.ค. 57 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำลังพลดีเด่น รอบ 6 เดือน
29 ก.ย. 57 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ และลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี 2557
17 ก.ย. 57 กำลังพลร่วมกันทำความสะอาด เขตสุขาภิบาลภายในพื้นที่ สตน.ทบ.
11 ก.ย. 57 สตน.ทบ. จัดการบรรยายโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร
10 ก.ย. 57 สตน.ทบ. จัดการอบรม Unit School
9 ก.ย. 57 สตน.ทบ. จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำเดือน ก.ย. 57
9 ก.ย. 57 สตน.ทบ. ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ประจำเดือน ก.ย. 57

8 ก.ย. 57 สตน.ทบ. จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำเดือน ก.ย. 57
4 ก.ย. 57 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กำลังพลฯ

29 ส.ค. 57 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการประชุมแถลงผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ส.ค. 57

29 ส.ค. 57 รอง ผอ.สตน.ทบ.(1) เป็นประธานในการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กำลังพล

26 ส.ค. 57 สตน.ทบ. จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำเดือน ส.ค. 57
25 ส.ค. 57 รอง ผอ.สตน.ทบ.(1) เป็นประธานในการประชุม
แถลงผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการของกองทัพบก

20 ส.ค. 57 กำลังพลร่วมกันทำความสะอาด เขตสุขาภิบาลภายในพื้นที่ สตน.ทบ.
8 ส.ค. 57 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการประชุมพิจารณาจัดทำ
ร่างแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2558

8 ส.ค. 57 ผอ.สตน.ทบ. นำกำลังพลร่วมตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
5 ส.ค. 57 สตน.ทบ. ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ประจำเดือน ส.ค. 57

31 ก.ค. 57 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการประชุมแถลงผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ก.ค. 57

31 ก.ค. 57 รอง ผอ.สตน.ทบ.(1) เป็นประธานในการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กำลังพล

30 ก.ค. 57 สตน.ทบ. จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี 2557
29 ก.ค. 57 สตน.ทบ. จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำเดือน ก.ค. 57
23 และ 28 ก.ค. 57 สตน.ทบ. จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2557
16 ก.ค. 57 กำลังพลร่วมกันทำความสะอาด เขตสุขาภิบาลภายในพื้นที่ สตน.ทบ.
8 ก.ค. 57 สตน.ทบ. ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ประจำเดือน ก.ค. 57

4 ก.ค. 57 รอง ผอ.สตน.ทบ.(2) เป็นประธานถวายเทียนพรรษา ณ วัดราชผาติการามวรวิหาร
3 ก.ค. 57 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการประชุมแถลงผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มิ.ย. 57
2 ก.ค. 57 สตน.ทบ. จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำเดือน ก.ค. 57
1 ก.ค. 57 สตน.ทบ. จัดงานวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 36
18 มิ.ย. 57 กำลังพลร่วมกันทำความสะอาด เขตสุขาภิบาลภายในพื้นที่ สตน.ทบ.
17 มิ.ย. 57 รอง ผอ.สตน.ทบ.(2) และคณะ ตรวจเยี่ยม หน่วย จทบ.น.น.

10 มิ.ย. 57 สตน.ทบ. ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ประจำเดือน มิ.ย. 57

4 มิ.ย. 57 สตน.ทบ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บ้านนนทภูมิ

3 มิ.ย. 57 สตน.ทบ. จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำเดือน มิ.ย. 57

1 มิ.ย. 57 สตน.ทบ. จัดให้มีโครงการอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด

30 พ.ค. 57 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการประชุมแถลงผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน พ.ค. 57

30 พ.ค. 57 รอง ผอ.สตน.ทบ.(1) เป็นประธานในการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กำลังพล

21 พ.ค. 57 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการประชุมการบริหารจัดการ
โดยใช้ตัวชี้วัดแบบสมดุล (Balanced Scorecard)

20 พ.ค. 57 สตน.ทบ. ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ประจำเดือน พ.ค. 57

8 พ.ค. 57 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการประชุมแถลงผลการปฏิบัติงานประจำเดือน เม.ย. 57

8 พ.ค. 57 รอง ผอ.สตน.ทบ.(1) เป็นประธานในการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กำลังพล

7 พ.ค. 57 ผอ.สตน.ทบ. นำกำลังพลร่วมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วังหงส์ฯ

7 พ.ค. 57 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2557

2 พ.ค. 57สตน.ทบ. จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

22 เม.ย. 57 ผอ.สตน.ทบ. ตรวจเยี่ยม มทบ.21

22 เม.ย. 57 สตน.ทบ. ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ประจำเดือน เม.ย. 57

11 เม.ย. 57สตน.ทบ. จัดให้มีการทำบุญและสรงน้ำพระพุทธรูป
เนื่องในเทศกาลสงการนต์ประจำปี 2557

8 - 10 เม.ย. 57 สตน.ทบ. จัดการสัมมนาประจำปีงบประมาณ 2557
2 - 3 เม.ย. 57 สตน.ทบ. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
1 เม.ย. 57 สตน.ทบ. จัดการบรรยายพิเศษ
28 มี.ค. 57 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการประชุมแถลงผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มี.ค. 57
28 มี.ค. 57 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับกำลังพลฯ
19 มี.ค. 57 กำลังพลร่วมกันทำความสะอาด เขตสุขาภิบาลภายในพื้นที่ สตน.ทบ.
11 มี.ค. 57 สตน.ทบ. ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ประจำเดือน มี.ค. 57
27 ก.พ. 57 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการประชุมแถลงผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ก.พ. 57
27 ก.พ. 57 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับกำลังพลฯ
12 ก.พ. 56 กำลังพลร่วมกันทำความสะอาด เขตสุขาภิบาลภายในพื้นที่ สตน.ทบ.
7 ,18 ก.พ. 57 สตน.ทบ. ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ประจำเดือน ก.พ. 57
30 ม.ค. 57 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการประชุมแถลงผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ม.ค. 57
29 ม.ค. 57 พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ สตน.ทบ.
21-24 ม.ค. 57 การสัมมนาทางการเงินและการบัญชีครั้งที่ 29
2 ม.ค. 57 ผอ.สตน.ทบ. นำกำลังพลร่วมตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
สรุปข่าวประจำวันที่เกี่ยวข้องกับกองทัพบก
คำสัมภาษณ์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ต่อสื่อมวลชน
ประจำวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘๕๐ ณ พล.๑ รอ. (อ่านต่อ)
บทบาทหน้าที่และจุดยืนของ ทบ./กองทัพ ต่อสถานการณ์การชุมนุม (อ่านต่อ)
พ.ศ.2556 เป็นปีแห่งการพัฒนา การบริหารจัดการและการฝึก ของ ทบ. ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ (อ่านต่อ)
โครงการ ปลูกป่า สร้างฝาย ขยายคูคลอง สนองพระมหากรุณาธิคุณ (อ่านต่อ)
ผบ.ทบ. ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติที่ประจวบฯ (อ่านต่อ)
ทบ. เร่งประสานส่วนราชการและทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ   (อ่านต่อ)
ทบ.โดย ทภ.๔ ยังเฝ้าระวังเหตุน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในภาคใต้อย่างใกล้ชิด (อ่านต่อ)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริโครงการ "น้ำดีไล่น้ำเสีย" (อ่านต่อ)
"โอไอซี" ประณามความรุนแรงทุกรูปแบบใน จว.ชายแดนใต้-แนะไทยแก้ปัญหาด้วยการเจรจา (อ่านต่อ)
 

 

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก
153 ถนน ราชวิถี แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02-241-3562

Website counter