ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)
เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร เม.ย. 58
หนังสือความซื่อตรงกับค่านิยมสังคมไทย
ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย
ปี 2558 "ปีแห่งการปฏิบัติงานของกองทัพบก ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และเป็นรูปธรรมในทุกด้าน"
ติดตามข่าวสาร คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
*** สตน.ทบ. ขอเชิญชวนกำลังพลและประชาชนร่วมกันลดใช้พลังงาน ***
ผอ.สตน.ทบ. และคณะ ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 ส.ค. 59 วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ พระบรมมหาราชวัง

พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 ส.ค. 59 วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ อาคารอนุรักษ์ สตน.ทบ.

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาศมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 ส.ค. 59 วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 สตน.ทบ.

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก
153 ถนน ราชวิถี แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02-241-3562

Website counter