new ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานราชการ new
newหนังสือความซื่อตรงกับค่านิยมสังคมไทย new
ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย
ปี 2558 "ปีแห่งการปฏิบัติงานของกองทัพบก ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และเป็นรูปธรรมในทุกด้าน"
ติดตามข่าวสาร คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
*** สตน.ทบ. ขอเชิญชวนกำลังพลและประชาชนร่วมกันลดใช้พลังงาน ***
31 มี.ค. 58 ผอ.สตน.ทบ. นำคณะผู้บังคับบัญชาของ สตน.ทบ.
ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

26 มี.ค. 58 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการประชุมแถลงผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มี.ค. 58

26 มี.ค. 58 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กำลังพล

24 มี.ค. 58 ผอ.สตน.ทบ. นำกำลังพลมอบเงินช่วยเหลือผู้พิการ
ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) บ้านราชาวดี

18 มี.ค. 58 กำลังพลร่วมกันทำความสะอาด เขตสุขาภิบาลภายในพื้นที่ สตน.ทบ.
12 มี.ค. 58 ผอ.สตน.ทบ. นำกำลังพลร่วมทำบุญอาคารอนุรักษ์ สตน.ทบ. ประจำปี 2558

10 มี.ค. 58 สตน.ทบ. ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ประจำเดือน มี.ค. 58

26 ก.พ. 58 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการประชุมแถลงผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ก.พ. 58

25 ก.พ. 58 รอง ผอ.สตน.ทบ.(1) เป็นประธานในการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กำลังพล

24 ก.พ. 58 ผอ.สตน.ทบ. นำกำลังพลร่วมทำบุญและบริจาคทรัพย์ ณ โรงพยาบาลสงฆ์
23 ก.พ. 58 สตน.ทบ. จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำเดือน ก.พ. 58
21 ก.พ. 58 สตน.ทบ. จัดให้มีโครงการอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด
11 ก.พ. 58 กำลังพลร่วมกันทำความสะอาด เขตสุขาภิบาลภายในพื้นที่ สตน.ทบ.
9 ก.พ. 58 ผอ.สตน.ทบ. นำคณะผู้บังคับบัญชาของ สตน.ทบ.
ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

30 ม.ค. 58 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการประชุมแถลงผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ม.ค. 58

30 ม.ค. 58 รอง ผอ.สตน.ทบ.(1) เป็นประธานในการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กำลังพล

27 ม.ค. 58 สตน.ทบ. จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำเดือน ม.ค. 58
14 ม.ค. 58 กำลังพลร่วมกันทำความสะอาด เขตสุขาภิบาลภายในพื้นที่ สตน.ทบ.
13 ม.ค. 58 สตน.ทบ. ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ประจำเดือน ม.ค. 58

6 ม.ค. 58 สตน.ทบ. นำกำลังพลร่วมตักบาตรพระสงฆ
30 ธ.ค. 57 พิธีอวยพรผู้บังคับบัญชาเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558

25 ธ.ค. 57 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการประชุมแถลงผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ธ.ค. 57

25 ธ.ค. 57 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กำลังพล

23 ธ.ค. 57 สตน.ทบ. จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำเดือน ธ.ค. 57
17 ธ.ค. 57 กำลังพลร่วมกันทำความสะอาด เขตสุขาภิบาลภายในพื้นที่ สตน.ทบ.
16 ธ.ค. 57 ผอ.สตน.ทบ. นำคณะผู้บังคับบัญชาของ สตน.ทบ.
ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

9 ธ.ค. 57 สตน.ทบ. ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ประจำเดือน ธ.ค. 57

4 ธ.ค. 57 ผอ.สตน.ทบ. นำกำลังพลร่วมตักบาตรพระสงฆ์
3 ธ.ค. 57 ผอ.สตน.ทบ. นำกำลังพลร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
27 พ.ย. 57 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการประชุมแถลงผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พ.ย. 57
27 พ.ย. 57 ผอ.สตน.ทบ. ให้การต้อนรับ ปช.ทบ. และคณะ ในโอกาสรับการตรวจเยี่ยม
25 พ.ย. 57 สตน.ทบ. จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำเดือน พ.ย. 57
19 พ.ย. 57 รอง ผอ.สตน.ทบ.(1) เป็นประธานในการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2558
12 พ.ย. 57 กำลังพลร่วมกันทำความสะอาด เขตสุขาภิบาลภายในพื้นที่ สตน.ทบ.
4 พ.ย. 57 สตน.ทบ. ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ประจำเดือน พ.ย. 57

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก
153 ถนน ราชวิถี แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02-241-3562

Website counter