ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)
เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร เม.ย. 58
หนังสือความซื่อตรงกับค่านิยมสังคมไทย
ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย
ปี 2558 "ปีแห่งการปฏิบัติงานของกองทัพบก ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และเป็นรูปธรรมในทุกด้าน"
ติดตามข่าวสาร คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
*** สตน.ทบ. ขอเชิญชวนกำลังพลและประชาชนร่วมกันลดใช้พลังงาน ***
1 ก.พ. 59 รอง ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการจัดการอบรมศีลธรรม เรื่อง ทำดี ดีกว่าขอพร

23 ม.ค. 59 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในโครงการฝึกเยาวชนป้องกันเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์

13 ม.ค. 59 รอง ผอ.สตน.ทบ. เป็นผู้แทน ผอ.สตน.ทบ. ร่วมงานวันสถาปนา ทภ.1 ณ บก.ทภ.1

8 ม.ค. 59 ผอ.สตน.ทบ. มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติแก่ผู้นำชุมชนราชผาทับทิมรวมใจ เมื่อ 8 ม.ค. 59

8 ม.ค. 59 สตน.ทบ. จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ณ อ.พุทธมณฑล จว.น.ฐ. เมื่อ 8 ม.ค.59

5 ม.ค. 59 สตน.ทบ. จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ในวันอังคารที่ ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5

4 ธ.ค. 58 ผอ.สตน.ทบ. ให้การต้อนรับ ปช.ทบ. และคณะตรวจเยี่ยมหน่วยในสายงานปลัดบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อ 4 ธ.ค. 58

3 ธ.ค. 58 สตน.ทบ. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ สตน.ทบ. เมื่อ 3 ธ.ค.58

3 ธ.ค. 58 สตน.ทบ. ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรร ษา 5 ธันวาคม 2558

30 พ.ย. 58 สตน.ทบ. จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

29 ต.ค. 58 สตน.ทบ. จัดพิธีอบรมศีลธรรม เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

22 ต.ค. 58 สตน.ทบ. จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

8 ต.ค. 58 สตน.ทบ. รับตรวจกรมจเรทหารบก

23 ก.ย. 58 สตน.ทบ. จัดพิธีอำลาผู้เกษียณอายุราชการฯ

22 ก.ย. 58 สตน.ทบ. ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ประจำเดือน ก.ย. 58

18 ก.ย. 58 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการประชุมแถลงผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ก.ย. 58

18 ก.ย. 58 สตน.ทบ. จัดการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ก.ย. 58

17 ก.ย. 58 สตน.ทบ. จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำเดือน ก.ย. 58

15 ก.ย. 58 ผอ.สตน.ทบ. และคณะฯ ชี้แจงแนะนำการปฏิบัติ เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน และรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง หน่วย มทบ.42

31 ส.ค. 58 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการประชุมแถลงผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ส.ค. 58

28 ส.ค. 58 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานการประชุมแถลงผล การตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการของกองทัพบก
18 ส.ค. 58 สตน.ทบ. ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ประจำเดือน ส.ค. 58

11 ส.ค. 58 ผอ.สตน.ทบ. นำกำลังพลร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
11 ส.ค. 58 ผอ.สตน.ทบ. นำกำลังพลร่วมตักบาตรพระสงฆ์
8 ส.ค. 58 สตน.ทบ. จัดโครงการอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด
4 ส.ค. 58 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการประชุมแถลงผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ก.ค. 58

3 ส.ค. 58 สตน.ทบ. จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำเดือน ส.ค. 58

3 ส.ค. 58 สตน.ทบ. จัดการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ส.ค. 58

29 ก.ค. 58 ผอ.สตน.ทบ. พร้อมด้วยกำลังพล สตน.ทบ. ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา
22 ก.ค. 58 พ.อ.กฤษฎากรณ์ กรณ์ศิลป รอง ผอ.สตน.ทบ.(1) นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอาหารปลอดภัย ริมถนนสังคโลก
2 ก.ค. 58 พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีคล้ายวันสถาปนาหน่วย สตน.ทบ. ครบรอบปีที่ 37
2 ก.ค. 58 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการประชุมแถลงผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มิ.ย. 58

30 มิ.ย. 58 สตน.ทบ. จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำเดือน มิ.ย. 58
29 มิ.ย. 58 สตน.ทบ. จัดการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน มิ.ย. 58

18 มิ.ย. 58 ผอ.สตน.ทบ. และคณะฯ ชี้แจงแนะนำการปฏิบัติ เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน และรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง หน่วย บชร.2

9 มิ.ย. 58 สตน.ทบ. ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ประจำเดือน มิ.ย. 58

2 มิ.ย. 58 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการประชุมแถลงผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พ.ค. 58

26 พ.ค. 58 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในพิธีรายงานตัวเข้ารับตำแหน่ง ของ พ.อ.กฤษฎากรณ์ กรณ์ศิลป เพื่อรับตำแหน่ง รอง ผอ.สตน.ทบ.(1)

15 พ.ค. 58 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กำลังพล

15 พ.ค. 58 สตน.ทบ. จัดการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน พ.ค. 58

14 พ.ค. 58 สตน.ทบ. จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำเดือน พ.ค. 58
12 พ.ค. 58 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการประชุมแถลงผลการปฏิบัติงานประจำเดือน เม.ย. 58

12 พ.ค. 58 สตน.ทบ. ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ประจำเดือน พ.ค. 58

8 พ.ค. 58 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ

30 เม.ย. 58 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กำลังพล

22 เม.ย. 58 กำลังพลร่วมกันทำความสะอาด เขตสุขาภิบาลภายในพื้นที่ สตน.ทบ.
17 เม.ย. 58 สตน.ทบ. จัดการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน เม.ย. 58

16 เม.ย. 58 ผอ.สตน.ทบ. นำผู้แทนหน่วยร่วมกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 ณ บก.ทบ.

10 เม.ย. 58 สตน.ทบ. จัดให้มีการทำบุญและสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2558

7-9 เม.ย. 58 สตน.ทบ. จัดการอบรมสัมมนานายทหารตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558

3 เม.ย. 58 ผอ.สตน.ทบ. นำผู้แทนหน่วยร่วมงานวันสถาปนา รร.สธ.ทบ.

2 เม.ย. 58 พิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผอ.สตน.ทบ.

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก
153 ถนน ราชวิถี แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02-241-3562

Website counter