สตน.ทบ. เชิญชวนกำลังพลและประชาชนร่วมกันลดใช้พลังงาน..
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
27 ก.พ. 57 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการประชุมแถลงผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน ก.พ. 57
27 ก.พ. 57 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับกำลังพลฯ
12 ก.พ. 56 กำลังพลร่วมกันทำความสะอาด เขตสุขาภิบาลภายในพื้นที่ สตน.ทบ.
7 ,18 ก.พ. 57 สตน.ทบ. ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ประจำเดือน ก.พ. 57
30 ม.ค. 57 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการประชุมแถลงผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน ม.ค. 57
29 ม.ค. 57 พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ สตน.ทบ.
21-24 ม.ค. 57 การสัมมนาทางการเงินและการบัญชีครั้งที่ 29
2 ม.ค. 57 สตน.ทบ. นำกำลังพลร่วมตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
26 ธ.ค. 56 สตน.ทบ. จัดพิธีอวยพรผู้บังคับบัญชา
2 ธ.ค. 56 สตน.ทบ. จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
คำสัมภาษณ์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ต่อสื่อมวลชน
ประจำวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘๐๐ ณ กองการบิน ขส.ทบ. (อ่านต่อ)
บทบาทหน้าที่และจุดยืนของ ทบ./กองทัพ ต่อสถานการณ์การชุมนุม (อ่านต่อ)
พ.ศ.2556 เป็นปีแห่งการพัฒนา การบริหารจัดการและการฝึก ของ ทบ. ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ (อ่านต่อ)
โครงการ ปลูกป่า สร้างฝาย ขยายคูคลอง สนองพระมหากรุณาธิคุณ (อ่านต่อ)
ผบ.ทบ. ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติที่ประจวบฯ (อ่านต่อ)
 ทบ. เร่งประสานส่วนราชการและทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ   (อ่านต่อ)
 ทบ.โดย ทภ.๔ ยังเฝ้าระวังเหตุน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในภาคใต้อย่างใกล้ชิด (อ่านต่อ)
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริโครงการ "น้ำดีไล่น้ำเสีย" (อ่านต่อ)
 "โอไอซี" ประณามความรุนแรงทุกรูปแบบใน จว.ชายแดนใต้-แนะไทยแก้ปัญหาด้วยการเจรจา (อ่านต่อ)
 ผบ.ทบ. กำชับหน่วยทหารเร่งช่วยภัยแล้ง (อ่านต่อ)

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก
153 ถนน ราชวิถี แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02-241-3562

Website counter