ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย new
ติดตามข่าวสาร คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) new
รับสมัครทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ new
*** สตน.ทบ. ขอเชิญชวนกำลังพลและประชาชนร่วมกันลดใช้พลังงาน ***
30 ต.ค. 57 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการประชุมแถลงผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ต.ค. 57

30 ต.ค. 57 ที่ปรึกษา ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กำลังพล

29 ต.ค. 57 รอง ผอ.สตน.ทบ.(1) นำกำลังพลร่วมสุขาภิบาล
วัดราชผาติการามฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

24 ต.ค. 57 ผอ.สตน.ทบ. นำคณะผู้บังคับบัญชาของ สตน.ทบ.
ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

20 ต.ค. 57 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการประชุมการบริหารจัดการ
โดยใช้ตัวชี้วัดแบบสมดุล (Balanced Scorecard)

15 ต.ค. 57 กำลังพลร่วมกันทำความสะอาด เขตสุขาภิบาลภายในพื้นที่ สตน.ทบ.
9 ต.ค. 57 สตน.ทบ. จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
8 ต.ค. 57 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการประชุมแถลงผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ก.ย. 57

7 ต.ค. 57 สตน.ทบ. จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำเดือน ต.ค. 57
7 ต.ค. 57 สตน.ทบ. ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ประจำเดือน ต.ค. 57

3 ต.ค. 57 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กำลังพล
1 ต.ค. 57 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำลังพลดีเด่น รอบ 6 เดือน
29 ก.ย. 57 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ และลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี 2557
17 ก.ย. 57 กำลังพลร่วมกันทำความสะอาด เขตสุขาภิบาลภายในพื้นที่ สตน.ทบ.
11 ก.ย. 57 สตน.ทบ. จัดการบรรยายโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร
10 ก.ย. 57 สตน.ทบ. จัดการอบรม Unit School
9 ก.ย. 57 สตน.ทบ. จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำเดือน ก.ย. 57
9 ก.ย. 57 สตน.ทบ. ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ประจำเดือน ก.ย. 57

8 ก.ย. 57 สตน.ทบ. จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำเดือน ก.ย. 57
4 ก.ย. 57 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กำลังพลฯ

สรุปข่าวประจำวันที่เกี่ยวข้องกับกองทัพบก
คำสัมภาษณ์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ต่อสื่อมวลชน
ประจำวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘๕๐ ณ พล.๑ รอ. (อ่านต่อ)
บทบาทหน้าที่และจุดยืนของ ทบ./กองทัพ ต่อสถานการณ์การชุมนุม (อ่านต่อ)
พ.ศ.2556 เป็นปีแห่งการพัฒนา การบริหารจัดการและการฝึก ของ ทบ. ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ (อ่านต่อ)
โครงการ ปลูกป่า สร้างฝาย ขยายคูคลอง สนองพระมหากรุณาธิคุณ (อ่านต่อ)
ผบ.ทบ. ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติที่ประจวบฯ (อ่านต่อ)
ทบ. เร่งประสานส่วนราชการและทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ   (อ่านต่อ)
ทบ.โดย ทภ.๔ ยังเฝ้าระวังเหตุน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในภาคใต้อย่างใกล้ชิด (อ่านต่อ)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริโครงการ "น้ำดีไล่น้ำเสีย" (อ่านต่อ)
"โอไอซี" ประณามความรุนแรงทุกรูปแบบใน จว.ชายแดนใต้-แนะไทยแก้ปัญหาด้วยการเจรจา (อ่านต่อ)
 

 

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก
153 ถนน ราชวิถี แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02-241-3562

Website counter