ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย new
ปี 2558 "ปีแห่งการปฏิบัติงานของกองทัพบก ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และเป็นรูปธรรมในทุกด้าน" new
ติดตามข่าวสาร คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) new
*** สตน.ทบ. ขอเชิญชวนกำลังพลและประชาชนร่วมกันลดใช้พลังงาน ***
17 ธ.ค. 57 กำลังพลร่วมกันทำความสะอาด เขตสุขาภิบาลภายในพื้นที่ สตน.ทบ.
16 ธ.ค. 57 ผอ.สตน.ทบ. นำคณะผู้บังคับบัญชาของ สตน.ทบ.
ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

9 ธ.ค. 57 สตน.ทบ. ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ประจำเดือน ธ.ค. 57

4 ธ.ค. 57 ผอ.สตน.ทบ. นำกำลังพลร่วมตักบาตรพระสงฆ์
3 ธ.ค. 57 ผอ.สตน.ทบ. นำกำลังพลร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
27 พ.ย. 57 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการประชุมแถลงผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พ.ย. 57
27 พ.ย. 57 ผอ.สตน.ทบ. ให้การต้อนรับ ปช.ทบ. และคณะ ในโอกาสรับการตรวจเยี่ยม
25 พ.ย. 57 สตน.ทบ. จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำเดือน พ.ย. 57
19 พ.ย. 57 รอง ผอ.สตน.ทบ.(1) เป็นประธานในการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2558
12 พ.ย. 57 กำลังพลร่วมกันทำความสะอาด เขตสุขาภิบาลภายในพื้นที่ สตน.ทบ.
4 พ.ย. 57 สตน.ทบ. ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ประจำเดือน พ.ย. 57

30 ต.ค. 57 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการประชุมแถลงผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ต.ค. 57

30 ต.ค. 57 ที่ปรึกษา ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กำลังพล

29 ต.ค. 57 รอง ผอ.สตน.ทบ.(1) นำกำลังพลร่วมสุขาภิบาล
วัดราชผาติการามฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

24 ต.ค. 57 ผอ.สตน.ทบ. นำคณะผู้บังคับบัญชาของ สตน.ทบ.
ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

20 ต.ค. 57 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการประชุมการบริหารจัดการ
โดยใช้ตัวชี้วัดแบบสมดุล (Balanced Scorecard)

15 ต.ค. 57 กำลังพลร่วมกันทำความสะอาด เขตสุขาภิบาลภายในพื้นที่ สตน.ทบ.
9 ต.ค. 57 สตน.ทบ. จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
8 ต.ค. 57 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการประชุมแถลงผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ก.ย. 57

7 ต.ค. 57 สตน.ทบ. จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำเดือน ต.ค. 57
7 ต.ค. 57 สตน.ทบ. ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ประจำเดือน ต.ค. 57

3 ต.ค. 57 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กำลังพล
1 ต.ค. 57 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำลังพลดีเด่น รอบ 6 เดือน
29 ก.ย. 57 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ และลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี 2557
17 ก.ย. 57 กำลังพลร่วมกันทำความสะอาด เขตสุขาภิบาลภายในพื้นที่ สตน.ทบ.
11 ก.ย. 57 สตน.ทบ. จัดการบรรยายโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร
10 ก.ย. 57 สตน.ทบ. จัดการอบรม Unit School
9 ก.ย. 57 สตน.ทบ. จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำเดือน ก.ย. 57
9 ก.ย. 57 สตน.ทบ. ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ประจำเดือน ก.ย. 57

8 ก.ย. 57 สตน.ทบ. จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำเดือน ก.ย. 57
4 ก.ย. 57 ผอ.สตน.ทบ. เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กำลังพลฯ

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก
153 ถนน ราชวิถี แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02-241-3562

Website counter