newเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร เม.ย. 58 new
หนังสือความซื่อตรงกับค่านิยมสังคมไทย
ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย
ปี 2558 "ปีแห่งการปฏิบัติงานของกองทัพบก ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และเป็นรูปธรรมในทุกด้าน"
ติดตามข่าวสาร คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
*** สตน.ทบ. ขอเชิญชวนกำลังพลและประชาชนร่วมกันลดใช้พลังงาน ***
22 เม.ย. 58 กำลังพลร่วมกันทำความสะอาด เขตสุขาภิบาลภายในพื้นที่ สตน.ทบ.
17 เม.ย. 58 สตน.ทบ. จัดการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน เม.ย. 58

16 เม.ย. 58 ผอ.สตน.ทบ. นำผู้แทนหน่วยร่วมกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 ณ บก.ทบ.

10 เม.ย. 58 สตน.ทบ. จัดให้มีการทำบุญและสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2558

7-9 เม.ย. 58 สตน.ทบ. จัดการอบรมสัมมนานายทหารตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558

3 เม.ย. 58 ผอ.สตน.ทบ. นำผู้แทนหน่วยร่วมงานวันสถาปนา รร.สธ.ทบ.

2 เม.ย. 58 พิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผอ.สตน.ทบ.

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก
153 ถนน ราชวิถี แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02-241-3562

Website counter