ระเบียบต่าง ๆ  (18) งบกลาง

 

ดาวน์โหลด
การศึกษาบุตร
   พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ กระทรวงการคลัง
  พรฎ.การศึกษาบุตร พ.ศ.2532
ระเบียบใช้บ่อย
ระเบียบเก่าใช้ปีการศึกษา 50
ระเบียบใหม่ใช้ปีการศึกษา 51
    ระดับปริญญาตรี
    อนุบาลถึงอนุปริญญา
    อส.ทพ.
ระเบียบใหม่ใช้ปีการศึกษา 52
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  ว. 36 ลง 6ก.ย. 49 การเบิกจ่ายค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษา กรณีหย่า
  สปช.ทบ. 0406_16515 ลง5มิ.ย.50 การเรียกเก็บเงินค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาของ รร.ตท.ยศ.ทหาร
ปัญหาถามตอบจากเว็บบอร์ด
อ่านต่อหน้า...

 

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก
153 ถนน ราชวิถี แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02-241-3562