กิจกรรม สตน.ทบ.

พิธีประดับยศ สตน.ทบ.

ดาวน์โหลด สตน.ทบ.